.08

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa (dalej: "Strona"), w tym jej struktura, projekt graficzny oraz zamieszczone na niej informacje, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących "Nowa Sienna" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (dalej: "Spółka") oraz podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (której tekst jednolity opublikowany został w Dzienniku Ustaw Nr 90, poz. 631 z dnia 31 maja 2006 roku, z późniejszymi zmianami).

 

Kopiowanie elementów Strony, informacji, tekstów, zdjęć oraz innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych i oznaczeń zamieszczonych na Stronie, w jakiejkolwiek formie, w celu ich wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej, w dowolnym celu, w szczególności w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jest zabronione.

 

Spółka oświadcza, że wszelkie informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zamieszczone zostały jedynie jako informacja o ofercie Spółki i stanowią jedynie zaproszenie do rokowań. Spółka oświadcza, że wszelkie informacje zawarte na Stronie, a dotyczące oferowanych przez Spółkę produktów, nie stanowią informacji handlowej, zawierającej wiążące dla Spółki i jej kontrahenta określenie cech produktów oraz ich dostępności, lecz zostały zaprezentowane jedynie jako materiały poglądowe, które mogą odbiegać od produktów rzeczywiście oferowanych do sprzedaży przez Spółkę. Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią całości informacji dotyczących oferowanych przez Spółkę produktów; szczegółowe i wyczerpujące informacje dotyczące oferty handlowej Spółki możliwe do uzyskania w siedzibie Spółki. Wszelkie informacje wiążące Spółkę możliwe są do uzyskania jedynie w drodze bezpośredniego kontaktu ze Spółką lub osobami uprawnionymi do działania w jej imieniu i na jej rzecz.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania oraz uzupełniania informacji zawartych na Stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet.

 

Zarząd "Nowa Sienna" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
.08.1