.01

Informacje prawne

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a wszelkie postanowienia, uzgodnienia oraz przekazywane informacje, wiązać będą Spółkę i Klienta dopiero z chwilą podpisania umowy przedwstępnej, umowy ostatecznej lub umowy najmu w zakresie jakiego taka umowa dotyczy.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania oraz uzupełniania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet.

.01.1