.01

Powierzchnia komercyjna (usługowa i biurowa) w Budynku B

Ceny podane w tabeli poniżej są cenami sprzedaży powierzchni usługowej brutto (tj. bez opcji miejsca parkingowego w podziemnej hali garażowej) i zostały skalkulowane przy uwzględnieniu stawki podatku VAT w wysokości 23%;
Niezależnie od cen gwarantowanych, istnieje możliwość przyznania Klientowi upustu według zasad określonych w dokumentacji kontraktowej (szczegółowe informacje w tym zakresie możliwe są do uzyskania od Spółki lub osoby upoważnionej);
Kształtowanie powierzchni może ulec zmianie, zgodnie z indywidualną aranżacją Klienta oraz Projektem Klienta, który może zostać wykonany przez Spółkę w ramach odrębnego zlecenia, w oparciu o preferencyjne stawki;

Miejsce parkingowe w podziemnej hali garażowej jest zakupem dodatkowym (opcjonalnym) w stosunku do powierzchni usługowej. Cena sprzedaży miejsca parkingowego jest ustalona ryczałtowo i wynosi 30.000 PLN brutto (w tym stawka podatku VAT w wysokości 23%);

_________________________Organizacja hali garażowej w Budynku B.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem lub najmem powierzchni usługowej w budynku NOWA SIENNA 2, prosimy o kontakt: Marlena Wiśniewska, gsm +48 600 409 564; Marcin Wiśniewski, gsm +48 600 409 563.

 

Lp.
Lokal
Cena sprzedaży powierzchni
suma/moduł
(PLN brutto; w tym VAT 23%)
Status
Rzuty (*.pdf)
numeracja
powierzchnia użytkowa (usługowa)
(m²)
suma
(aranżacje)
moduł 1
(U1)
moduł 2
(U2)
moduł 3
(U3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
parter - możliwa sprzedaż - w całości lub części
1.
USŁUGA
(kondygnacja)
194,96
-
-
-
1.950.000

dostępne

1.1
U1
-
50,01
-
-
555.000
n/a

[1.]
1.2
U2 -
-
51,39
-
565.000
n/a

[1.]
1.3
U3 -
-
-
93,56 975.000
dostępne

[1.]
1.4
U1+U2 101,40
-
-
- 1.000.000
dostępne

[1.]
1.5
U2+U3 150,37
-
-
-
1.490.000
n/a

[1.]

 

Płatności miesięczne z tytułu najmu powierzchni biurowej składać się będą z czynszu najmu (podstawowego i pomocniczego), opłaty parkingowej oraz opłaty eksploatacyjnej (tj. "service charge"); szczegółowe informacje w tym zakresie możliwe są do uzyskania od Spółki lub osoby upoważnionej;
Stawki czynszu najmu i ww. opłaty zostały ustalone przez Spółkę indywidualnie dla każdego piętra z osobna, z uwzględnieniem cech danej przestrzeni, jak jej położenie, rozkład, dostęp do antresoli, pomieszczeń technicznych i służbowych, komunikacji, aranżacji w ramach dodatkowych prac wykończeniowych (tj. "fit out") oraz atrakcyjności względem innych ofert na lokalnym rynku nieruchomości;
Powierzchnia biurowa zostanie przygotowana jako otwarta, z możliwością jej dalszego kształtowania, zgodnie z indywidualną aranżacją Klienta oraz Projektem Klienta, który może zostać wykonany przez Spółkę w ramach odrębnego zlecenia, w oparciu o preferencyjne stawki;

Opłata parkingowa jest ustalona ryczałtowo;

_________________________Organizacja hali garażowej w Budynku B.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem lub najmem powierzchni biurowej w budynku NOWA SIENNA 2, prosimy o kontakt: Marlena Wiśniewska, gsm +48 600 409 564; Marcin Wiśniewski, gsm +48 600 409 563.

 

Lp.
Lokal
Status
Rzuty (*.pdf)
numeracja
powierzchnia komercyjna (biurowa) bez powierzchni pomocniczej*
(m²)
suma
(aranżacje)
moduł 1
(B1)
moduł 2
(B2)
moduł 3
(B3)
moduł 4
(B4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
parter - możliwa dalsza sprzedaż
1.
B.0
(kondygnacja)
449,81
(tel.)
-
-
-
-

wynajęte

1.1
B.0.1
-
134,61
-
-
-
wynajęte

[1.]
1.2
B.0.2 -
-
84,55
-
-
wynajęte

[1.]
1.3
B.0.3 -
-
-
104,84 -
wynajęte

[1.]
1.4
B.0.4 -
-
-
- 123,45
wynajęte

[1.]
1.5
B.0.1+B.0.2 219,04
-
-
-
-
wynajęte

[1.]
1.6
B.0.3+B.0.4 228,17
-
-
- -
wynajęte

[1.]
1.7
B.0.2+B.0.3 189,39
-
-
- -
wynajęte

[1.]
1.8
B.0-B.0.4
323,88
-
-
- -
wynajęte

[1.]
1.9
B.0-B.0.1 315,20
-
-
-
-
wynajęte

[1.]

* Uwaga:

Łączna powierzchnia pomocnicza w Budynku B wynosi 440,60 m²; w tym zakresie udział modułów B1 do B4 w ramach aranżowanej powierzchni parteru Budynku B, względnie udział tejże powierzchni w pomieszczeniach technicznych, służbowych lub niezbędnej komunikacji (o ile występują), będzie podlegał odrębnym uzgodnieniom ze Spółką lub osobą upoważnioną. Ustalony udział zostanie pomnożony przez stawkę czynszu pomocniczego i stanowić będzie składnik płatności miesięcznych z tytułu najmu powierzchni biurowej.

 

1. piętro (typowe) - możliwa sprzedaż lub najem - w całości lub części
2.
B.1
(kondygnacja)
572,44
(tel.)
-
-
-
-
lokal_dostepny.giftel.
2.1
B.1.1 -
177,72
-
-
-

[2.]
2.2
B.1.2
-komunikacja
-
-
109,88
-
-

[2.]
2.3
B.1.3
-komunikacja
-
-
-
121,34
-

[2.]
2.4
B.1.4
-komunikacja
-
-
-
-
118,96

[2.]
2.5
B.1.1+B.1.2
287,57
-
-
-
-

[2.]
2.6
B.1.3+B.1.4
+komunikacja
282,63
-
-
-
- lokal_dostepny.gif

[2.]
2.7
B.1.2+B.1.3
-komunikacja
231,22
-
-
-
-

[2.]
2.8
B.1.2+B.1.4
-komunikacja
228,84
-
-
-
-

[2.]
2.9
B.1-B.1.1
+komunikacja
394,72
-
-
-
-

[2.]
2.10
B.1-B.1.3
-komunikacja
406,53
-
-
-
-

[2.]
2.11
B.1-B.1.4
-komunikacja
408,91
-
-
-
-

[2.]

* Uwaga:

Łączna powierzchnia pomocnicza w Budynku B wynosi 440,60 m²; w tym zakresie udział modułów B1 do B4 w ramach aranżowanej powierzchni 1. piętra Budynku B, względnie udział tejże powierzchni w pomieszczeniach technicznych, służbowych lub niezbędnej komunikacji (o ile występują), będzie podlegał odrębnym uzgodnieniom ze Spółką lub osobą upoważnioną. Ustalony udział zostanie pomnożony przez stawkę czynszu pomocniczego i stanowić będzie składnik płatności miesięcznych z tytułu najmu powierzchni biurowej.

 

2. piętro (typowe) - możliwa dalsza sprzedaż
3.
B.2
(kondygnacja)
577,80
(tel.)
-
-
-
-

wynajęte / sprzedane
3.1
B.2.1 -
177,72
-
-
-
wynajęte

[3.]
3.2
B.2.2
-komunikacja
-
-
109,88
-
-
wynajęte

[3.]
3.3
B.2.3
-komunikacja
-
-
-
121,34
-
sprzedane

[3.]
3.4
B.2.4
-komunikacja
-
-
-
-
118,96
sprzedane

[3.]
3.5
B.2.1+B.2.2
287,57
-
-
-
-
wynajęte

[3.]
3.6
B.2.3+B.2.4
+komunikacja
282,63
-
-
-
-
sprzedane

[3.]
3.7
B.2.2+B.2.3
-komunikacja
231,22
-
-
-
-
n/a

[3.]
3.8
B.2.2+B.2.4
-komunikacja
228,84
-
-
-
-
n/a

[3.]
3.9
B.2-B.2.1
+komunikacja
400,08
-
-
-
-
n/a

[3.]
3.10
B.2-B.2.3
-komunikacja
414,15
-
-
-
-
n/a

[3.]
3.11
B.2-B.2.4
-komunikacja
416,53
-
-
-
-
n/a

[3.]

* Uwaga:

Łączna powierzchnia pomocnicza w Budynku B wynosi 440,60 m²; w tym zakresie udział modułów B1 do B4 w ramach aranżowanej powierzchni 2. piętra Budynku B, względnie udział tejże powierzchni w pomieszczeniach technicznych, służbowych lub niezbędnej komunikacji (o ile występują), będzie podlegał odrębnym uzgodnieniom ze Spółką lub osobą upoważnioną. Ustalony udział zostanie pomnożony przez stawkę czynszu pomocniczego i stanowić będzie składnik płatności miesięcznych z tytułu najmu powierzchni biurowej.

 

3. piętro + antresole** - możliwa sprzedaż lub najem w zakresie 3. piętra - w całości lub części
4.
B.3
(kondygnacja)
523,32_
+417,99**
-
-
-
-
tel.
4.1
B.3.1 -
262,66
+267,30**
-
-
-

[4.]
4.2
B.3.2
-
-
260,66
+147,96**
-
-

[4.]

* Uwaga:

Łączna powierzchnia pomocnicza w Budynku B wynosi 440,60 m²; w tym zakresie udział modułów B1 do B2 w ramach aranżowanej powierzchni 3. piętra i antresol Budynku B, względnie udział tejże powierzchni w pomieszczeniach technicznych, służbowych lub niezbędnej komunikacji (o ile występują), będzie podlegał odrębnym uzgodnieniom ze Spółką lub osobą upoważnioną. Ustalony udział zostanie pomnożony przez stawkę czynszu pomocniczego i stanowić będzie składnik płatności miesięcznych z tytułu najmu powierzchni biurowej.

** - powierzchnia dodatkowa - antresola.


- lokal niedostępny;

- rezerwacja;

- lokal dostępny.

.01.1