.01

Lista lokali mieszkalnych w Budynku A

Ceny podane w tabeli poniżej są cenami sprzedaży lokali brutto (tj. bez opcji miejsca parkingowego w podziemnej hali garażowej) i zostały skalkulowane przy uwzględnieniu stawki podatku VAT w wysokości 8%;
Ceny nw. zostały ustalone przez Spółkę indywidualnie dla każdego lokalu z osobna, z uwzględnieniem cech danego lokalu, jak jego położenie, rozkład, dostęp do antresoli, loggi i zielonego tarasu oraz atrakcyjność względem innych ofert na lokalnym rynku nieruchomości;
Ceny nw. zawierają w sobie opcje: (i) wsparcia Klienta usługą projektowania wnętrz, jak również (ii) możliwą przebudowę układu pomieszczeń według wytycznych Klienta, w zakresie uzgodnionym przez Spółkę i Klienta;
Niezależnie od cen gwarantowanych, istnieje możliwość przyznania Klientowi upustu według zasad określonych w dokumentacji kontraktowej (szczegółowe informacje w tym zakresie możliwe są do uzyskania od Spółki lub osoby upoważnionej);
Kształtowanie lokali może ulec zmianie, zgodnie z indywidualną aranżacją Klienta oraz Projektem Klienta, który może zostać wykonany przez Spółkę w ramach odrębnego zlecenia, w oparciu o preferencyjne stawki;

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dodatkowych podziałów i aranżacji lokali;

_________________________Oferta dodatkowych podziałów i aranżacji lokali w Budynku A (duże metraże; w tym FOTO).

_________________________Przykładowe aranżacje Spółki dla sprzedanych lokali w Budynku A (realizacje Spółki; w tym FOTO).

Miejsce parkingowe w podziemnej hali garażowej jest zakupem dodatkowym (opcjonalnym) w stosunku do lokalu. Cena sprzedaży miejsca parkingowego jest ustalona ryczałtowo i wynosi 30.000 PLN brutto (w tym stawka podatku VAT w wysokości 23%);

_________________________Organizacja hali garażowej w Budynku A.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem lub najmem powierzchni mieszkalnej w budynku NOWA SIENNA, prosimy o kontakt: Marlena Wiśniewska, gsm +48 600 409 564; Marcin Wiśniewski, gsm +48 600 409 563.

 

Lp.
Lokal
Cena sprzedaży lokalu
(PLN brutto)
Status
Rzut (*.pdf)
numeracja
powierzchnia użytkowa mieszkalna
(m²)
powierzchnia dodatkowa
(m²)
antresola
loggia
zielony taras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
parter
U1
USŁUGA
FOTO
85,00
-
3,52
-
850.000
("pod klucz")
1
1
FOTO
63,73
-
3,54
-
550.000
("pod klucz")
2
14 69,83
-
4,91
-
sprzedane
lokal_dostepny.gif
3
15 47,87
-
-
26,46 sprzedane
4
16 59,85
-
-
26,37 sprzedane lokal_dostepny.gif
5
28 66,24
-
-
26,38
sprzedane
6
29 45,63
-
-
37,96 sprzedane
7
30
63,94
-
-
25,33 sprzedane lokal_dostepny.gif
8
42
57,93
-
-
24,88 sprzedane lokal_dostepny.gif
9
43 41,76
-
-
26,16
sprzedane
10
44 60,15
-
7,99
-
sprzedane lokal_dostepny.gif

1. piętro

_________________________Przykładowe aranżacje Spółki dla sprzedanych lokali w Budynku A (różne m.)

11
2 121,17
-
12,29
-
sprzedane
lokal_dostepny.gif
12

3

61,33
-
6,62
-
sprzedane
13
4 80,77
-
3,67
-
sprzedane
14
17
69,70
-
4,92
-
sprzedane
15
18 50,81
-
4,85
-
sprzedane
16
19
64,78
-
3,46
-
sprzedane
17

31

68,86
-
3,37
-
sprzedane lokal_dostepny.gif
18
32
54,74
-
3,24
-
sprzedane
19
33
69,10
-
3,40
-
sprzedane
20
45 103,45
-
8,71
-
sprzedane
21
46 79,22
-
17,46
-
sprzedane

2. piętro

_________________________Oferta dodatkowych podziałów i aranżacji lokali w Budynku A (duże metraże)

_________________________Przykładowe aranżacje Spółki dla sprzedanych lokali w Budynku A (różne m.)

22
5
109,19
-
5,78
-
800.000
("dev.")
lokal_dostepny.gif
23
6 114,91
-
9,25
-
sprzedane lokal_dostepny.gif
24
7 80,07
-
3,72
-
sprzedane
25
20 69,81
-
4,97
-
sprzedane
26
21
50,64
-
4,84
-
sprzedane
27
22 64,84
-
3,60
-
sprzedane
28
34 71,27
-
3,41
-
sprzedane
29
35 54,36
-
3,29
-
sprzedane
30
36 68,51
-
3,47
-
sprzedane
31
47
103,23
-
8,96
-
sprzedane
32
48 83,63
-
17,55
-
sprzedane

3. piętro

_________________________Oferta dodatkowych podziałów i aranżacji lokali w Budynku A (duże metraże)

_________________________Przykładowe aranżacje Spółki dla sprzedanych lokali w Budynku A (różne m.)

33

8

FOTO

108,83
-
5,71
-
830.000
("dev.")

34

9

114,54
-
9,43
-
sprzedane lokal_dostepny.gif
35
10
80,48
-
3,72
-
sprzedane
36
23
71,49
-
4,61
-
sprzedane
37
24
49,64
-
4,84
-
sprzedane
38
25
64,59
-
3,47
-
sprzedane
39
37
69,90
-
3,48
-
sprzedane
40
38 54,39
-
3,29
-
sprzedane
41
39 68,30
-
3,45
-
sprzedane
42
49 102,33
-
8,82
-
sprzedane
43
50 83,85
-
17,65
-
sprzedane

4. piętro (poddasze + antresole)

_________________________Oferta dodatkowych podziałów i aranżacji lokali w Budynku A (duże metraże)

_________________________Przykładowe aranżacje Spółki dla sprzedanych lokali w Budynku A (różne m.)

44
11 101,68 62,05 8,23
-
sprzedane lokal_dostepny.gif
45
12 99,29
55,70
15,81
-
sprzedane
46
13 66,72 47,09
17,90
-
sprzedane
47
26 107,90 69,33 20,06
-
sprzedane
48
27 59,30 25,98 4,26
-
sprzedane
49
40
101,88 63,94 38,93
-
sprzedane
50
41
89,64 50,10 27,53
-
sprzedane
51
51 91,33 59,72
11,32
-
sprzedane
52
52 67,56 41,42 35,44
-
sprzedane

- lokal niedostępny (sprzedany);

- rezerwacja;

- lokal dostępny;

_________________________Oferta dodatkowych podziałów i aranżacji lokali w Budynku A (duże metraże; w tym FOTO).

_________________________Przykładowe aranżacje Spółki dla sprzedanych lokali w Budynku A (realizacje Spółki; w tym FOTO).

.01.1