.01

Strefa Klienta

Najistotniejszym elementem strategii Spółki jest obecnie staranne dobranie lokalizacji obiektów. Tylko centralna lokalizacja, oraz obiekt o najwyższym standardzie leżą w zainteresowaniu Spółki. Ta filozofia pozwala nam, w ramach projektu Nowa Sienna, zapewnić naszym Klientom pewność prestiżowej ekspozycji obecnie oraz wysoką stopę zwrotu w przyszłości.

 

W inwestycjach własnych, jak i prowadzonych dla swoich Klientów, Spółka stosuje liczne innowacje techniczne. Decyzja o ich użyciu poprzedzona jest zawsze wnikliwą analizą ekonomiczną, mającą na celu obliczenie perspektywicznych korzyści finansowych: oszczędności w kosztach eksploatacji, ulgach podatkowych, efektywnym okresie użytkowania. Nie inaczej jest w przypadku Nowej Siennej.

 

Spółka, w trakcie realizacji inwestycji, stosować będzie wyspecjalizowane metody cyklicznego informowania Klientów o aktualnych wydarzeniach. Informacje przesyłane będą drogą elektroniczną w formie cotygodniowych bądź comiesięcznych kompletnych raportów, zawierających także dokumenty urzędowe w formacie *.pdf. Spółka zapewnia wysoki poziom poufności, a wszyscy pracownicy i współpracownicy podpisują zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące założeń inwestycyjnych oraz oferta Spółki (lokale mieszkalne i powierzchnia komercyjna) dostępne są w punktach 1.2.1 do 1.2.4 poniżej . W tym zakresie, w części południowo-zachodniej Inwestycji B o funkcji użytkowej (biurowej), istnieje możliwość aranżacji dodatkowej powierzchni mieszkalnej, która widokowo (dolina rzeki Warty, Stare Koryto, Stara Gazownia), funkcjonalnie (ogród zimowy, taras, własna winda) i przestrzennie (wysokości), obok dotychczasowej oferty sprzedaży lokali w Budynku B oraz lokali w Budynku A, również aspiruje do miana unikatowej.

.01.1