.01

Inwestycja

Budynek A - sześciokondygnacyjna kamienica (budynek mieszkalno - usługowy) o ogólnej powierzchni całkowitej 6.537,54 m² wraz z podziemną halą garażową, użytkowym poddaszem oraz technologią, jaka powstała w procesie realizacji Inwestycji A.

 

Budynek B - sześciokondygnacyjna kamienica (budynek biurowo - mieszkalno - usługowy) o ogólnej powierzchni całkowitej około 5.500,00 m² wraz z podziemną halą garażową, użytkowym poddaszem oraz technologią, jaka ma powstać w procesie realizacji Inwestycji B.

 

Inwestycja A - oznacza zrealizowaną przez Spółkę inwestycję polegającą na wybudowaniu Budynku A; decyzją z dnia 8 czerwca 2010 roku o numerze 318/2010, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania udzielił Spółce pozwolenia na użytkowanie Budynku A, numer ewidencyjny obiektu 11604, znak PINB/OIK/73532/2350/2010, a decyzja ta jest ostateczna i prawomocna.

 

Inwestycja B - oznacza proces realizacji Budynku B, zgodnie z Decyzją WZ, Wystąpieniem o Zezwolenie Konserwatorskie i Pozwoleniem na Budowę, z zastrzeżeniem rozwiązań zamiennych lub dodatkowych możliwych do wprowadzenia w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle regulacji art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz regulacji, które wejdą na jego miejsce; Inwestycja A i Inwestycja B docelowo stanowić będą funkcjonalną całość, tworząc jeden kwartał o zabudowie zwartej z wewnętrznym dziedzińcem.

 

Rozmiary budynków oraz charakter fasady nawiązują do architektury przedwojennej zabudowy kwartałowej a szlachetne materiały wykończeniowe - cegła klinkierowa ręcznie formowana, blacha tytanowo-cynkowa, kamień naturalny (okładzina granitowa) i drewno egzotyczne - mają zapewnić ekspozycję najwyższego standardu. Bryła oraz elewacje wschodnia i północna były w tym zakresie konsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, który obejmuje ochroną obszar Chwaliszewa, przez co budynki są wyrazem konserwatywnego podejścia do planowania obiektów w centrum historycznych miast.

 

Dodatkową wartość stanowią, roztaczające się z przeszkleń budynków, spektakularne widoki - na rzekę Wartę, wyspę Ostrów Tumski, zabudowania Starej Gazowni i most św. Rocha - oraz sposób projektowania budynków - aby jak najbardziej elastycznie można było kształtować liczbę, powierzchnię i rozkład lokali w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb Klientów.

 

Pobierz rys historyczny Chwaliszewa w formacie (*.pdf); odnośnik w kolumnie prawej »

.01.1