.02

Portfolio

Spółka została zawiązana przez udziałowców po uzyskaniu przez jednostkę powiązaną decyzji pozwolenie na budowę Budynku A, jak również po następujących etapach: (i) studium programowo - przestrzennym, (ii) przygotowaniu dokumentacji projektowej, (iii) przygotowaniu placu budowy, (iv) projektach towarzyszących pracom przygotowawczym, poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych, celem przejęcia Inwestycji A do dalszej realizacji.

 

Grupa uczestniczy w licznych procesach budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (budownictwo ogólne, mieszkaniowe, przemysłowe, użyteczności publicznej), jak również deweloperskim. Działalnością wspomagającą jest wynajem pomieszczeń biurowych i handlowych oraz maszyn budowlanych. Ponadto firma posiada własną hurtownię materiałów budowlanych, która zaopatruje dział budowlano - montażowy, zarządza sprzętem budowlanym i monitoruje rynek substytutów.

 

W trakcie realizacji większych projektów inwestycyjnych, grupa według własnego uznania i w oparciu o doświadczenia inwestorów zachodnich, stosuje metodę mianowanych podwykonawców i wykonawców częściowych, ze wskazaniem na zmniejszenie ryzyka, którego przyczyną mogłoby się stać unikanie przez nich odpowiedzialności za wady projektu oraz problemy prawno - autorskie.

 

Ponadto grupa posiada 50% udziałów w odrębnej spółce deweloperskiej z Poznania, jak również dysponuje koncesją na wydobywanie w rejonie Konina kopaliny (piaski kwarcowe) o zasobach przemysłowych operatywnych ponad 530 tysięcy ton.

.02.1